marts 17, 2018

Værdiskabende møder

Få hjælp til bedre videomøder, generalforsamlinger, idéværksteder og samtalearrangementer

Værdiskabende møder

ved Anders Ehlers og Mattias Friis

Vi arbejder med udgangspunkt i, at møder skal skabe værdi og løsninger - ikke dyrke modsætninger. Vi arbejder med tilrettelæggelse og gennemførelse. Vi bruger værktøjer og sparring - facilitering og mødeledelse - og meget mere.

Over de sidste mere end 15 år har vi arbejdet med håndværket at skabe værdi gennem møder.

Håndværket har vi praktiseret i både foreninger, NGO’er, demokratiske virksomheder, selvejende institutioner, fonde, fagforeninger, aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, mv.

Håndværket omfatter bl.a. generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, konferencer, workshop, fremtidsværksted, samtalemiddag, etc.

Centralt i vores arbejde for organisationer og virksomheder er for tiden:

1. Videomøder

There is no substitute for hard work.
― Thomas A. Edison
Photo by Andrew Neel / Unsplash

Videomøder har været en naturligt voksende del af vores arbejde over de seneste 5 år. Onlinemøder bliver nemt hæmmet til rene (ofte kortfattede) beslutningsmøder eller til noget, der mere ligner envejskommunikation på skrift. Vi har derfor konstant og målrettet arbejdet med udvikling af formater og processer med henblik på at opdyrke det værdiskabende videomøde, som gennem dialog udvikler, skaber styrke og resultater, som er bedre end enkelte forslag fra enkelte deltager.

2. Generalforsamlinger

En generalforsamling handler om at skabe værdi og løsninger - ikke om at dyrke og styrke modsætninger. Vi har omfattende erfaring med at gennemføre generalforsamlinger, repræsentantskaber, kongresser, mv. som uanset polariserede deltagerskarer dyrker den samlende dialog og afstemning frem for modsætningernes radikalisering. Vores fokus er på respekt og gerne konstruktiv dialog - hvor generalforsamlingen giver fællesskabets overvejelser og beslutninger legitimitet. Meget af vores arbejde hviler på Hal Kochs demokrati-idealer og de fordringer man i forlængelse heraf kan stille til en deltager, som udviklet hos Lars Jakob Andersen.

3. Idéværksteder og samtalearrangementer

Står centralt, når vi hjælper organisationer med at engagere og skabe forandring i verden. Vi er blevet eksperter i at rammesætte møder, så alle har et fælles fokus. Vores arbejde med overskrifter, valg og finpudsning af spørgsmål til idégenering og debat er med til at sikre, at arrangementet skaber ny værdi for både organisationen og de enkelte deltagere. Vi sikrer fremdrift gennem målrettet facilitering; visuel understøttelse, tilrettelæggelse og strukturerede proces-skift.