Om Flere Med

Foreninger, medlemsorganisationer, medlemsejede virksomheder og frivillige fællesskaber skaber hver dag stor værdi og er med til at løse både samfundsomspændende, lokale og hverdagsnære problemer i Danmark og i verden.

Men ind i mellem kan vi ikke mobilisere det engagement og den støtte, der skal til, for at vi kan gøre nok for vores sag. Måske når vi ikke ud til de rigtige, eller måske engagerer vores budskaber, projekter, services, aktiviteter, inddragelsesprocesser, involveringsforløb eller kampagner ikke målgruppen, som vi forventede.

Svigtende opbakning rammer både de sager, mennesker og organisationer, der er afhængige af opbakningen. Og de mennesker, der vistede interesse, men mistede motivationen undervejs, de bærer nu på flade eller dårlige erfaringer med at engagere sig i foreningslivet og samfundet. Det skal vi undgå. Og heldigvis er engagement ikke bestemt af tilfældigheder og strømninger i tiden. Det er noget vi kan skabe ved at være grundige, skabe overblik over situationen og mulighederne, vælge de bedst mulige handlinger - og føre dem ud i livet med de rigtige værktøjer.

På fleremed.dk, kan du finde inspiration til at skabe øget engagement i forskellige formater. Du kan tage direkte kontakt til mig, hvis du vil høre mere om rådgivning, undervisning eller hjælp med at udvikle, projektlede eller implementere aktiviteter, der øger engagementet i det fællesskab og den sag, du arbejder for.

Flere Med Podcast

Flere Med er en faglig podcast om arbejdet med at få flere medlemmer og større engagement i organisationer, foreninger og frivillige fællesskaber.

Du er meget velkommen til at sende dine idéer til temaer, episoder på mfj@fleremed.dk