marts 14, 2020

Involverende materialer

GUIDE // Involverende materialer

Involverende materialer

Involverende materialer er effektive, når I vil engagere målgruppe, som I kan nå ud til via jeres repræsentanter, ambassadører eller events. Det er trykte materialer med spørgsmål og svarfelter til en målgruppe - for eksempel små kort med et eller to spørgsmål til enkeltpersoner i jeres målgruppe eller en stor plakat, hvor eventdeltagere sætter deres idéer på.

Brugt rigtigt giver involverende materialer jer:

  • Vigtig viden om målgruppen og det emne, I har valgt at fokusere på.
  • Styrkede relationer til personerne i målgruppen - jeres interesse for deres virkelighed bliver meget tydelig, og de “bruger jer til det, I skal bruges til” ved at svare.
  • Større rækkevidde, fordi det er konkret og målbart for jeres repræsentanter/ambassadører, hvor mange de indleder dialog med.

Hvis I vælger at udvikle og bruge involverende materiale:

  • Sørg for at vælge anledning, emneafgrænsning, sprogbrug og grafik, så målgruppen oplever, at I forstår deres situation og kan svare tilpas åbent/lukket til formålet.
  • Træn jeres repræsentanter I at bruge materialet til at skabe dialog med jeres målgruppe. Det er ofte en fordel, hvis repræsentanterne deltager i en træningssession, hvor metoden introduceres i den rigtige rækkefølge ‘fra oplevelse til logik’.
  • Se fremad: Hvordan vil I indsamle og kortlægge svarene? Hvordan I vil lade målgruppens svar forme jeres andre aktiviteter? Hvordan bliver svarene en ressource for jer - fx som idéer, citater eller argumenter?
  • Tag stilling til anonymisering: Vil enkeltpersoner kunne genkendes ud fra deres svar, er det ofte bedst at planlægge, hvordan I sikrer deres anonymitet.